ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ТА СТЕЙКХОЛДЕРІВ

РЕГУЛЯРНА ІНФОРМАЦІЯ

Фінансова звітність зі звітом незалежних аудиторів за 2022 рік

Фінансова звітність АТ ТИСМЕНИЦЯГАЗ за 2021 рік з аудиторським висновком

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ (РІЧНИЙ ЗВІТ) ЗА 2020 РІК

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА МСФЗ 2020 РОКУ З АУДИТОРСЬКИМ ВИСНОВКОМ

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗГІДНО МСФЗ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ

 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

27.05.2024

Протокол позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ТИСМЕНИЦЯГАЗ»

Протокол 1 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах.pdf

Протокол 1 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах.pdf.p7s

Протокол 2 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах.pdf

Протокол 2 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах.pdf.p7s

Протокол позачергових загальних зборів.pdf

Протокол позачергових загальних зборів.pdf.p7s

 

 

15.05.2024

Бюлетень для кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

Бюлетень 2 для кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.doc

Бюлетень 2 для кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.doc.p7s

Бюлетень 2 для кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.pdf

Бюлетень 2 для кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.pdf.p7s

 

09.05.2024

Бюлетень для  голосування на позачергових загальних зборах

Бюлетень 1 для голосування на позачергових загальних зборах.doc

Бюлетень 1 для голосування на позачергових загальних зборах.doc.p7s

Бюлетень 1 для голосування на позачергових загальних зборах.pdf

Бюлетень 1 для голосування на позачергових загальних зборах.pdf.p7s

 

18.04.2024

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів.pdf

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів.pdf.p7s

report.xml

report.xml.p7s

 

Перелік документів, що має надати акціонер.pdf

Перелік документів, що має надати акціонер.pdf.p7s

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій.pdf

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій.pdf.p7s

 

 

05.04.2024

Протокол позачергових загальних зборів 28.03.2024

Протокол позачергових загальних зборів 28.03.2024.pdf.p7s

Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах 28.03.2024

Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах 28.03.2024.pdf.p7s

 

 

18.03.2024

Бюлетень для голосування на позачергових загальних зборів акціонерів 

Бюлетень для голосування на позачергових загальних зборів акціонерів 28.03.2024

Бюлетень для голосування на позачергових загальних зборів акціонерів 28.03.2024

Бюлетень для голосування на позачергових загальних зборів акціонерів 28.03.2024.doc.p7s

Бюлетень для голосування на позачергових загальних зборів акціонерів 28.03.2024.pdf.p7s

 

07.03.2024

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.p7s

 

07.03.2024

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів .pdf.p7s

Перелік документів, що має надати акціонер

Перелік документів, що має надати акціонер.pdf.p7s

report (6)

report (6).xml.p7s

 

 

ПРОТОКОЛ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА 2023 РІК

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЧИНИ ВІДСУТНОСТІ БЮЛЕТЕНІВ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗЗА

23.11.2022

ПОВІДОМЛЕННЯ НКЦПФР ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ КОМІСІЇ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ ЗА РЕЄСТАЦІЄЮ АКЦІОНЕРІВ, ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ ТА ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 

21.11.2022

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ СТАНОМ НА ДАТУ ОБЛІКУ 21.11.2022 РОКУ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

 

24.10.2022

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

25.03 .2022

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АТ ТИСМЕНИЦЯГАЗ 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СПРОСТУВАННЯ НЕДОСТОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

18.02 .2022

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 

ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА 2021 РІК

 

02.04.2021

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ СТАНОМ НА ДАТУ ОБЛІКУ 02.04.2021 РОКУ

23.03.2021

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

25.02.2021

ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

 

25.02.2021

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРОТОКОЛ № 11 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ТИСМЕНИЦЯГАЗ»

 

17.03.2020

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО КІЛЬКОСТІ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ

 

12.02.2020

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА (12.02.2020)

 

10.02.2020

ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ

 

10.02.2020

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ. ПРОТОКОЛИ

ПРОТОКОЛ № 10 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТИСМЕНИЦЯГАЗ»

 

19.03.2019

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО КІЛЬКОСТІ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ Тисменицягаз

ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА 2018 РІК

 

26.03.2018

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО КІЛЬКОСТІ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ

 

09.03.2018

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА

 

Порядок денний Загальних зборів акціонерів

Пропозиції до проекту порядку денного ЗЗА

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ Тисменицягаз

 

ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА 2017 РІК

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

 

Протокол загальних зборів акціонерів за 2016 рік

Положення про загальні Збори акціонерів Тисменицягаз

 

 

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

 

04.06.2024

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (обрання Голови та секретаря Наглядової ради)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (обрання Голови та секретаря Наглядової ради)

 

 

27.05.2024

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                                                                              (Припинення повноважень  та обрання членів Наглядової ради. Припинення повноважень Членів Ревізійної комісії)

20538865_report.pdf

20538865_report.pdf.p7s

report (9).xml

report.xml (6).p7s

 

 

05.02.2024

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

відомості про зміну складу посадових осіб емітетнта

 

26.12.2023

Щодо несвоєчасного розкриття особливої інформації щодо обрання Правління Товариства

Лист 10-23 від 26.12.23

Лист 10-23 від 26.12.23.pdf

 

22.12.2023

Особлива інформація щодо обрання правління товариства

Report.xml

Обрання правлінння товариства 20538865_15.12.2023

Обрання правлінння товариства 20538865_15.12.2023.rtf

Report

 

21.12.2023

Важлива інформація щодо зміни вебсайту

Report

Report.xml

Зміна адреси вебсайту 20538865_21.12.2023

Зміна адреси вебсайту 20538865_21.12.2023.rtf

 

04.12.2023

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НЕСВОЄЧАСНЕ РОЗКРИТТЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ОБРАННЯ ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації щодо обрання Голови Наглядової ради

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБРАННЯ ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

 

19.10.2023

ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНУ СКЛАДУ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЕМІТЕНТА

 

29.08.2023

Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації

Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ТА ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

 

15.02.2022

ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ АТ «ТИСМЕНИЦЯГАЗ»

 

30.08.2021 року Акціонерним товариством “Оператор газорозподільної системи “ТИСМЕНИЦЯГАЗ” було змінено адресу власного веб-сайту з https://ts.104.ua/ на https://ts.dsoua.com/ua/.

 

09.04.2021 

ВІДОМОСТІ ПРО ПОПЕРЕДНЄ НАДАННЯ ЗГОДИ НА ВЧИНЕННЯ ТОВАРИСТВОМ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ

 

19.03.2020 

ВІДОМОСТІ ПРО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПОПЕРЕДНЄ НАДАННЯ ЗГОДИ НА ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ

 

15.05.2019

ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНУ ТИПУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 

22.03.2019

ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ ДО СТАТУТУ, ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ ЗМІНОЮ ПРАВ АКЦІОНЕРІВ

 

22.03.2019

 

15.02.2018

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ Тисменицягаз

 

03.04.2017 

ВІДОМОСТІ ПРО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПОПЕРЕДНЄ НАДАННЯ ЗГОДИ НА ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (1)

 

30.03.2017

ВІДОМОСТІ ПРО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ НА ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

30.03.2017

ВІДОМОСТІ ПРО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПОПЕРЕДНЄ НАДАННЯ ЗГОДИ НА ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

13.02.2017

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

 

ІНША ІНФОРМАЦІЯ

15.05.2024

Бюлетень для кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

Бюлетень 2 для кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.doc

Бюлетень 2 для кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.doc.p7s

Бюлетень 2 для кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.pdf

Бюлетень 2 для кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.pdf.p7s

 

09.05.2024

Бюлетень для  голосування на позачергових загальних зборах

Бюлетень 1 для голосування на позачергових загальних зборах.doc

Бюлетень 1 для голосування на позачергових загальних зборах.doc.p7s

Бюлетень 1 для голосування на позачергових загальних зборах.pdf

Бюлетень 1 для голосування на позачергових загальних зборах.pdf.p7s

 

СТАТУТ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ТИСМЕНИЦЯГАЗ» 2024 рік

СТАТУТ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ТИСМЕНИЦЯГАЗ» 2019 рік

 

Положення про Ревізійну комісію АТ ТИСМЕНИЦЯГАЗ

Положення про Наглядову Раду АТ ТИСМЕНИЦЯГАЗ

Положення про Правління АТ ТИСМЕНИЦЯГАЗ

Положення про Загальні Збори акціонерів АТ ТИСМЕНИЦЯГАЗ

 

ЗВІТ ПРО ТОЧНІСТЬ ПРОГНОЗУВАННЯ ВІДБОРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ АТ ТИСМЕНИЦЯГАЗ ЗА 2022 РІК

ЦІНА ЗАКУПІВЛІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ АТ «ТИСМЕНИЦЯГАЗ» ДЛЯ ПОКРИТТЯ ВТРАТ І ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ ПРИРОДНОГО ГАЗУ В 2023 РОЦІ